PREFABRYKACJA
Cały proces prefabrykacji ścian i innych konstrukcji budynku odbywa się w hali
produkcyjnej na specjalnych stołach pozwalających na uzyskanie bardzo
wysokiej dokładności co w efekcie przekłada się na jakość całego domu.
Proces prefabrykacji w zależności od wielkości domu trwa około 4-5 tygodni.